Badania techniczne pojazdów przystosowanych do przewozu materiałów niebezpiecznych ADR

Pozostałe przeglądy
Skontaktuj się z nami

Adres:

MECHANIKA POJAZDOWA
J. J. Napierała S.C.
ul. Spławie 23
61-312 Poznań

Godziny otwarcia:

Stacja Kontroli Pojazdów:
poniedziałek – piątek:
08:00 – 18:00
sobota:
08:00 – 13:00

Mechanika Pojazdowa:
poniedziałek – piątek:
08:00 – 16:00

Telefon kontaktowy:

Adres E-mail:

Pojazdy do transportu towarów niebezpiecznych podlegają szczególnym rygorom, w zakresie dopuszczenia ich do przewozu, klasyfikacji i wymagań. Muszą one być nie tylko sprawne technicznie, ale również odpowiednio do tego przystosowane i oznakowane.

W naszej stacji kontroli pojazdów wykonujemy badania pojazdów do przewozu materiałów niebezpiecznych. Możesz skontaktować się z nami telefonicznie lub odwiedzić naszą siedzibę, aby umówić dogodny termin przeglądu cysterny ADR lub innego pojazdu. Sprawdzimy, czy spełnia on dodatkowe wymagania techniczne określone w ADR, dotyczące wyposażenia oraz odpowiedniego przystosowania pojazdu do przewożenia materiałów niebezpiecznych, a także jego prawidłowego oznakowania. Po wykonanym badaniu wystawiamy zaświadczenie informujące o wyniku przeglądu. Na jego podstawie można ubiegać się o świadectwo dopuszczenia pojazdu do transportu drogowego lub starać się o przedłużenie takiego świadectwa. Serdecznie zapraszamy do kontaktu, w celu ustalenia szczegółów.

Umów się na przegląd pojazdu do przewozu materiałów niebezpiecznych