Przegląd rejestracyjny

wszystko co musisz wiedzieć

Przeglądy rejestracyjne
Skontaktuj się z nami

Adres:

MECHANIKA POJAZDOWA
J. J. Napierała S.C.
ul. Spławie 23
61-312 Poznań

Godziny otwarcia:

Stacja Kontroli Pojazdów:
poniedziałek – piątek:
08:00 – 18:00
sobota:
08:00 – 13:00

Mechanika Pojazdowa:
poniedziałek – piątek:
08:00 – 16:00

Telefon kontaktowy:

Adres E-mail:

Przegląd stanu technicznego jest jednym z obowiązków, jakimi obarczeni są właściciele pojazdów mechanicznych. Badanie techniczne musi się odbywać na jednej ze stacji kontroli pojazdów. Przed wizytą w punkcie, warto dowiedzieć się jaki jest koszt danego badania, oraz jak się do niego przygotować.

Czym jest badanie okresowe?

Przegląd techniczny stanu samochodu wykonywany jest na stacji kontroli pojazdów, a jego celem jest dopuszczenie danego pojazdu do ruchu drogowego. Drobne usterki nie są przeszkodą by przejść pozytywnie badanie, problematyczne są dopiero usterki istotne, które zagrażają bezpieczeństwu kierowcy i innych użytkowników. Wtedy diagnosta ma prawo zatrzymać dowód rejestracyjny pojazdu w systemie CEPiK. W takiej sytuacji pozostaje nam 14 dni na naprawę uszkodzeń. Jeżeli nam się uda w tym czasie naprawić uszkodzenia, to zapłacimy mniejszą kwotę za ponowny przegląd. Niezmieszczenie się w terminie 14 dni będzie skutkować pełnymi kosztami przeglądu.

Przegląd krok po kroku

Przegląd rejestracyjny pojazdów jest taki sam dla większości pojazdów. Nie ma więc znaczenia, czy do przeglądu przedstawiamy motocykl, auto osobowe czy pojazd ciężarowy. Większość badania jest taka sama, a zaczyna się od identyfikacji samochodu za pomocą numeru VIN, który jest na tabliczce znamionowej, na podszybiu oraz w dowodzie rejestracyjnym. Wszystkie numery muszą się zgadzać. Następnie diagnosta przystępuje do badania stanu i działania poszczególnych układów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo podróżnych, oraz bada wpływ auta na środowisko.

W trakcie badania technicznego, szczególną uwagę przywiązuje się do sprawdzenia stanu układu hamulcowego. Badanie to objawia się sprawdzeniem skuteczności działania hamulców przedniej i tylnej osi, a także hamulca pomocniczego, zwanego ręcznym. Ponadto, sprawdzany jest stan przewodów hamulcowych, a także poszukiwane są ewentualne wycieki. Następnie, diagnosta przechodzi do sprawdzenia układu kierowniczego. W tym układzie oceniany jest stopień zużycia elementów łącznikowych, poszukiwane są także luzy i wycieki.

Kolejnym punktem do sprawdzenia są elementy nośne pojazdu oraz zawieszenie. W zawieszeniu sprawdzana jest obecność luzów, a elementy nośne sprawdzane są pod kątem występowania rdzy. Dalej, sprawdzeniu podlega układ wydechowy. Oprócz sprawdzenia szczelności całego wydechu, diagnosta sprawdza także poziom emisji spalin. Kończąc przegląd, sprawdzany jest stan oświetlenia zewnętrznego. Sprawdzana jest kompletność żarówek oraz ustawienie świateł. Diagności często sprawdzają także stan ogumienia, zwracając uwagę na stan bieżnika.

Co przygotować na badanie?

Na przegląd należy zabrać papierowy dowód rejestracyjny lub kartę pojazdu. W przypadku czasowej rejestracji pojazdu, wydane zostaje pozwolenie czasowe, na podstawie którego również można wykonać badanie techniczne. Bez jednego z tych dokumentów diagnosta nie wykona badania. 13 listopada 2017 roku ustawodawca zmienił przepisy dotyczące CEPiK. Za przegląd trzeba zapłacić z góry, przed wykonaniem badania. Ponadto, każda poważna usterka zostanie wprowadzona do bazy danych CEPiK. W takim przypadku nadal jest możliwość wykonania badania na innej stacji kontroli pojazdów, która zostanie poinformowana przez CEPiK o wyniku negatywnym na innej stacji. W przypadku stwierdzenia, że pojazd jest sprawny dana stacja wystawi wynik pozytywny. Pomniejsze usterki nie uniemożliwiają uzyskania pozytywnego wyniku badania. Pozytywne badanie kończy się otrzymaniem pieczątki w dowodzie rejestracyjnym a także odpowiednim wpisem w bazie CEPiK. Diagności często mówią o pomniejszych usterkach właścicielom pojazdów, przy czym jest to tylko informacja.

Aby auto z instalacją gazową mogło przejść przegląd, oprócz przedstawienia dowodu rejestracyjnego będziemy musieli przedstawić świadectwo legalizacji montażu instalacji LPG oraz świadectwo legalizacji zbiornika gazowego. Jest to protokół TDT – Transportowy Dozór Techniczny. Taki protokół musi być okazywany podczas każdego badania stanu technicznego. Co ciekawe, fabrycznie nowe auta z instalacją gazową muszą przechodzić przegląd co roku. Oznacza to, że nowe auto już po roku użytkowania musi się udać na stację kontroli pojazdów.

Pojazdy elektryczne muszą przechodzić ten sam proces na stacji kontroli jak ich spalinowi bracia. Jedyną różnicą w badaniach pomiędzy pojazdami spalinowymi i elektrycznymi jest brak badania spalin w pojazdach elektrycznych. Brak spalania oznacza brak wyziewów oraz brak układu wydechowego, co skraca czas potrzebny na przeprowadzenie badania.

Jeżeli auto uczestniczyło w wypadku który wydatnie zmienił charakterystykę pojazdu, bądź uszkodzeniu uległy elementy nośne mające wpływ na bezpieczeństwo, wówczas, po wykonaniu napraw, należy wykonać dodatkowe badanie powypadkowe. Badanie to jest nieobowiązkowe, dlatego większość badań powypadkowych jest wykonywanych ze względu na zabrany dowód rejestracyjny przez policję która przybyła na miejsce zdarzenia. Ze względu na zakres badania powypadkowego, który obejmuje zakres czynności przeprowadzanych w ramach okresowego badania technicznego jest możliwość przedłużenia terminu przeglądu.

Jeżeli auto powypadkowe posiada instalację gazową, to powinno przejść dodatkowo badanie TDT, legalizujące układ gazowy do ponownego użytku. Koszt takiego badania często pokrywany jest z ubezpieczenia OC sprawcy zdarzenia.

Kiedy na przegląd?

Pierwszy przegląd dla auta fabrycznie nowego powinien nastąpić w ciągu 3 lat od daty rejestracji. Taki przegląd jest ważny przez dwa lata, jednak nie dłużej niż 5 lat od pierwszej rejestracji. Po tym okresie, właściciele zobowiązani są do przedstawiania pojazdu do badania co rok. Inaczej jest w przypadku maszyn rolniczych i przyczep rolniczych. Pierwsze badanie przeprowadza się przed upływem 3 lat od dnia pierwszej rejestracji, dopiero kolejne co dwa lata.

Ciekawym przypadkiem są samochody zabytkowe, które bada się tylko raz, przed rejestracją. Jeżeli zabytek jest przeznaczony do celu zarobkowego, to wtedy przegląd powinien być wykonywany co roku. Pojazdy wyposażone w instalację gazową, samochody do nauki jazdy oraz pojazdy specjalne także muszą odbywać wizytę w stacji kontroli pojazdów co rok.

Wyjątkiem od tych zasad są sytuacje, w których pojazd został skierowany na dodatkowe badanie stanu technicznego przez starostę powiatowego lub policję. Może to nastąpić w sytuacji, gdy istnieje podejrzenie, że dany pojazd stanowi niebezpieczeństwo dla pasażerów, innych użytkowników dróg, środowiska lub uczestniczył w wypadku. Badanie dodatkowe potwierdza, że przyczyna zatrzymania dowodu została wyeliminowana. Nie ma to jednak wpływu na datę normalnego przeglądu. Dodatkowy przegląd może także być potrzebny w sytuacji gdy dokonamy zmian konstrukcyjnych w pojeździe. Zmiana przeznaczenia pojazdu może wymagać dodatkowego poświadczenia ze stacji kontroli pojazdów.

Koszt przeglądu rejestracyjnego

Rozporządzenie wydane przez Ministra Infrastruktury określa odgórnie opłaty, jakie należy uiścić, aby móc przedstawić auto do badania. Kwoty te powinny być takie same we wszystkich stacjach kontroli, niezależnie gdzie się wybierzemy na badanie.

  • Przegląd rejestracyjny samochodu osobowego – 98 złotych
  • Przegląd rejestracyjny samochodu ciężarowego do 3,5 tony – 98 złotych
  • Przegląd rejestracyjny pojazdu specjalnego do 3,5 tony – 98 złotych
  • Przegląd pojazdu wyposażonego w instalację gazową – 161 złotych
  • Przegląd rejestracyjny motocykla – 62 złote
  • Przegląd motoroweru / skutera – 50 złotych
  • Przegląd autobusu powyżej 15 osób – 199 złotych

Dodatkowo, do każdego badania należy doliczyć 1 złoty, co jest opłatą ewidencyjną CEPiK-u. W wypadku, gdy nasz pojazd nie przejdzie badania technicznego, mamy 14 dni na dokonanie napraw. W tym okresie ponowne badanie będzie kosztować 20 złotych (należy doliczyć opłatę ewidencyjną 1 złoty). Jeżeli nie zdążymy na ponowne badanie w tym okresie, to koszt badania wzrośnie do podstawowej kwoty dla naszego pojazdu.

Zadzwoń i umów się na przegląd rejestracyjny swojego pojazdu